החל מ
Rp400.000,00
חודשי
SV 1
2 CPU Core
4 GB Ram
40 GB SSD DISK Space
Unlimited Bandwidth
1 ip4
Indonesia Datacenter
החל מ
Rp600.000,00
חודשי
SV 2
2 CPU Core
6 GB Ram
80 GB SSD DISK Space
Unlimited Bandwidth
1 ip4
Indonesia Datacenter
החל מ
Rp800.000,00
חודשי
SV 3
4 CPU Core
8 GB Ram
120GB DISK Space
Unlimited Bandwidth
1 ip4
Indonesia Datacenter
החל מ
Rp1.300.000,00
חודשי
SV 4
8 CPU Core
12 GB Ram
160GB DISK Space
Unlimited Bandwidth
1 ip4
Indonesia Datacenter
החל מ
Rp1.600.000,00
חודשי
SV 5
8 CPU Core
16 GB Ram
200GB DISK Space
Unlimited Bandwidth
1 ip4
Indonesia Datacenter