פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Tehnikal Support

Pusat Bantuan Untuk Penanganan Semua Hal Yang Berhubungan Dengan Tehnikal

 Administrasi

Diperuntuhkan Untuk Konfirmasi Pembayaran

 Marketing & Informasi

Untuk Pertanyaan Umum Mecakup Layanan Dan Produk

 Transfer Hosting Gratis

Tiket Ini Hanya Untuk Bantuan Transfer Hosting Dengan Syarat Ketentuan https://www.jogjahost.co.id/transfergratis.php